تبلیغات
حرفه و فن سوم راهنمایی - تغذیه ی كودكان
حرفه و فن سوم راهنمایی
شکست آستانه ی پیروزیست
جستجو
آمار وبلاگ
کل بازدید :

بازدید امروز :

بازدید دیروز :

بازدید این ماه :

بازدید ماه قبل :

تعداد نویسندگان :

تعداد کل پست ها :

آخرین بازدید :

آخرین بروز رسانی :

تغذیه ی كودكان در مراكز پیشدبستان؛

 

نگران یها و مسئولی تها

دكتر فرخنده مفیدی

اشاره

مراكز آموزشی و مهدهای كودك باید از اهمیت تغذیه، سلامت و بهداشت مواد غذاییمصرفی كودكان آگاه باشند و برنام ههای غذایی خود را با احساس مسئولیت تنظیم كنند. در ای نباره، مقال هی حاضر سعی دارد به این پرس شها پاسخ دهد: آیا بین تغذی هی نامناسب و

كاهش قدرت یادگیری كودكان رابط های وجود دارد؟

الگوهای غذایی نادرست چه تأثیری در افزایش وزن )چاقی( و كاهش وزن )لاغری( كودكان دارند؟

آیا تغذی هی سالم، بهداشتی و برخورد مسئولانه با این موضوع، از حقوق اساسی كودكان درمراكز پی شدبستانی محسوب م یشود؟

یكی از مسئولی تهای مهم و اساسی مراكز پیش از دبستان، تأمین محیط سالم و بهداشتی و تدارك برنام ههای تغذی های متعادل برای كودكان است. احتمالاًمه مترین حاصل و نتیج هی آشكار برنام هی تغذی های غیرمتعادل، غیربهداشتی و نامناسب، م یتواند افزایش وزن و چاقی، و نیز كاهش وزن و كم وزنی باشد.دلایلی كه كودك چاق و یا لاغر م یشود، علاوه بر فاكتورها و عوامل ارثی و متابولیكی، ممكن است اكتسابی نیز باشد. از طرف دیگر، بسیاری از متخصصان و دس تاندركاران تغذیه بر این عقید هاند كه افزایش مصرف غذاهای ب یفایده و غیرمفید، و به اصطلاح آشغال 1، بیش از هر عامل دیگر به این مسئله كمك م یكند. هم چنین است استفاده از نوشاب ههای گازدار،شكلات، شیرینی، آدامس، كیك، بیسكویت و غذاهای فوری و سری عالمصرف كه همه به نوعی ناسازگاری تغذی های وسوءتغذیه ایجاد م یكنند. این غذاهادر عین حال كه برای كودكان خردسال جاذب هستند، والدین بسیاری را دچار نگرانی و ناراحتی كرد هاند. این نگرانی ضمن ایجاد آشفتگ یهای روانی در محی طهای خانوادگی و اجتماعی، به حدی رسیده كه امروزه هم هی جوامع را درگیر كرده است وگرو ههای گوناگون اجتماعی را به تفكر واداشته تا با اتخاذ تدابیر و سیاستهای لازم، كاهش مصرف غذاها و تنقلات ناسالم و غذاهای حاوی شكر و مقادیر زیادنشاسته را هشدار دهندبنابراین، موضوع تغذی هی كودكان در سا لهای اولیه و ب هویژه در سنینی كه از حساسیت بسیاری برخوردار است، از جمله مسائل خاص بهداشتی و حتی حقوقی كودكان تلقی م یشود. زیرا كودكان حق دارند، الگوی تغذی های سالم،بهداشتی و كافی، داشته باشند.مسئل هی كودكان كم وزن نیز شاید به نسبت مسائل كودكان چاق و پُروزن مورد توجه قرار نگرفته باشد. در حالی كه آ نها نیز به همان انداز هی كودكان با وزن زیاد، در معرض خطر قرار دارند. برچس بهایی ه مچون «نی قلیان ،»«چوب خشك » و «مُردنی و لاغر » م یتوانند سبب شوند تا كودكان اعتماد به نفس خود را از دست بدهند، خجالتی شوند، دربار هی وضعیت بدنی خود حساس شوند و تصویر و پندار هی ناسالمی دربار هی تن و بدن خود پیدا كنند. همچنین،این دسته از كودكان ممكن است نیروی حیاتی، بنیه و استقامت و حتی طاقت كارهای بدنی و فعالی تهای جسمی و حركتی، و شركت در باز یهای فعال را نداشته باشند.

 

 

 

 

 

نوع مطلب : مقالات، 
برچسب ها : بهداشت کودک،
ارسال شده در: چهارشنبه 12 اسفند 1388 :: توسط : matin parsamehr
درباره وبلاگ

مدیر وبلاگ : matin parsamehr

JavaScript Free Code